Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII: Thông qua 16 nghị quyết quan trọng

Sáng ngày 02/10/2023, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương…  

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy thành những quy định chi tiết, sát thực tế để chính quyền các cấp triển khai thực hiện, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề. Đồng chí cũng khái quát một số nội dung nổi bật tại kỳ họp nhằm khẳng định vai trò đồng hành, quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền đối với lĩnh vực đời sống Nhân dân. Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để phân tích, đánh giá thấu đáo, toàn diện tác động của chính sách trong dự thảo nghị quyết; đồng thời tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để nghị quyết được thông qua có tính khả thi cao.

Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ họp

Tại kỳ họp, sau khi nghe trình bày tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận của đại biểu.

HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 16 nghị quyết với nội dung cụ thể hóa trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, đó là: Quy định về học phí năm học 2023 - 2024; quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý; quy định định mức chi ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Quy định về chế độ hỗ trợ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và chế độ đãi ngộ cho vận động viên thể thao thành tích cao; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và các chính sách khác… Tất cả các nghị quyết được các đại biểu nhất trí tán thành thông qua đạt tỷ lệ 100%.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ giải pháp, bảo đảm nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ giải pháp, bảo đảm nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, kịp thời nắm bắt, phản ánh những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân để HĐND tỉnh xem xét, giải quyết, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

Theo QuangBinh Portal