Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 04 lô đất thuộc khuôn viên Trụ sở phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Đồng Hới

Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và môi trường thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 04 lô đất thuộc khuôn viên Trụ sở phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Đồng Hới

Các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại đây

Xem thêm