Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thửa đất 40, tờ bản đồ số 8 tại tiểu khu 6, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình. 

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình; Số 56 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình

3. Tài sản đấu giá: 

- Quyền sử dụng đất có diện tích 132,0m2 thuộc thửa đất 40, tờ bản đồ số 8 tại tiểu khu 6, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

- Quyền sử dụng đất có diện tích 125,4m2 thuộc thửa đất 40d, tờ bản đồ số 8 tại tiểu khu 6, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

- Tài sản trên hai thửa đất: Nhà đổ hai tầng có mái chống nóng; Diện tích tầng 01 là 64,8m2; Diện tích tầng 02 là 70,0 m2; Tổng diện tích sàn: 134,8m2.

- Phần tài sản nằm ngoài Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: Nhà đổ kiên cố 02 tầng có tổng diện tích sàn là 15,12 m2 (Diện tích mỗi tầng: 7,56 m2) và phần công trình phụ lợp mái tôn có diện tích 7,0 m2.

Ghi chú: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình không đưa ra đấu giá phần diện tích đất và tài sản nằm ngoài Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Khách hàng mua tài sản có trách nhiệm tháo dỡ phần tài sản nằm ngoài giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất được cấp (phần xây dựng lấn chiếm) theo quy định.

(Chi tiết, hiện trạng tài sản theo Biên bản về việc cưỡng chế kê biên xử lý tài sản ngày 12/3/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.)

- Giá khởi điểm: 1.903.000.000 đồng (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác theo quy định).

- Tiền đặt trước: 380.600.000 đồng.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trọn gói 02 QSDĐ và tài sản gắn liền với đất bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (không giới hạn số vòng).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 02/8/2019 đến 16h30/ ngày 20/8/2019 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 14/8/2019 và ngày 15/8/2019 tại tiểu khu 6, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 16/8/2019 đến 16h30/ ngày 20/8/2019 vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại. 

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. 

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 09h00/ ngày 23/8/2019 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3533568 (Gặp đ/c Nhung).

Nguồn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Bình

Xem thêm