Phấn đấu vượt chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2024 18:14 | Thứ Năm, 28/03/2024

Đó là mục tiêu đề ra của Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ phát triển đất (PTĐ) tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 25, do đồng chí Phan Phong Phú, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì diễn ra chiều nay, 28/3. Tham dự có thành viên HĐQL quỹ, Ban kiểm soát quỹ.
Năm 2023, tổng thu tiền sử dụng đất (SDĐ) trên địa bàn tỉnh là 2.081 tỷ đồng, đạt 69,4% chỉ tiêu kế hoạch HĐND tỉnh giao. Trong đó, số thu từ các dự án tạo quỹ đất, đất lẻ, đất xen cư là 1.039 tỷ đồng, chiếm 49,9%; thu từ các dự án (DA) nhà ở thương mại 40 tỷ đồng, chiếm 1,9%; số còn lại là phần thu chuyển tiếp từ các năm trước sang 1.002 tỷ đồng, chiếm 48,2%.
 
Trong năm 2023, thị trường bất động sản ở tỉnh tiếp tục trầm lắng, toàn tỉnh có 170 phiên đấu giá (trong đó có 56 phiên đấu giá không có người tham gia); tỷ lệ số lô trúng đấu trung bình đạt 27,5% so với số lô đưa ra đấu giá (được 1.089/3.952 lô), chênh lệch giá trúng đấu so với giá khởi điểm trung bình được 11,3%...
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Đối với công tác bố trí vốn, năm 2023, Quỹ PTĐ tỉnh đã tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vốn với tổng số tiền là 210,5 tỷ đồng (tăng 44,1% so với kế hoạch năm 2023). Trong điều kiện nguồn vốn khó khăn, hoạt động bố trí vốn năm 2023 được thực hiện trên nguyên tắc ưu tiên là bố trí cho DA có khối lượng thi công hiện trường lớn hơn 70%, bồi thường, giải phóng mặt bằng, các địa phương có ít DA và bố trí để các DA đủ điều kiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu...
 
Về công tác giải ngân vốn, năm 2023, Quỹ PTĐ tỉnh đã thực hiện giải ngân 53 dự án phát triển quỹ đất với tổng số tiền là 232,3 tỷ đồng (bằng 66,3% kế hoạch năm 2023), không phát sinh giải ngân các nhiệm vụ khác. Nhìn chung, công tác tham mưu giải ngân vốn ứng bảo đảm chặt chẽ, thực hiện đúng theo quy định của điều lệ quỹ và quy trình nghiệp vụ đã ban hành trên cơ sở ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng và các DA tạo quỹ đất kịp hoàn thiện hạ tầng đưa vào đấu giá. Đối với công tác thu hồi vốn, năm 2023, toàn tỉnh thu hồi vốn đạt 283,6 tỷ đồng, tăng 45,4% so với thực hiện năm 2022 nhưng chỉ bằng 57,6% kế hoạch năm 2023.
Các đại biểu thảo luận tại phiên họp.
Các đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Năm 2024, chỉ tiêu thu tiền SDĐ được HĐND tỉnh giao là 2.600 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Quỹ PTĐ tỉnh sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiến hành rà soát các DA phát triển quỹ đất để tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai đầu tư hiệu quả, bảo đảm phù hợp với tình hình thị trường bất động sản hiện nay.
 
Mặt khác, Quỹ PTĐ tỉnh tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, tiến độ ban hành Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để kịp thời tham mưu UBND tỉnh, HĐQL quỹ ban hành thay thế điều lệ quỹ, các văn bản về quy trình nghiệp vụ hiện nay đã hết hiệu lực, không phù hợp với pháp luật hiện hành.
Các đại biểu thảo luận tại phiên họp.
Các đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú nhấn mạnh, năm 2024 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, do đó, HĐQL quỹ thống nhất đề ra các mục tiêu phù hợp. Cụ thể là: Cơ quan điều hành quỹ phải chủ động, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường bất động sản, khả năng nguồn vốn của quỹ để phối hợp với các cấp, ngành liên quan rà soát, tham mưu HĐQL quỹ, UBND tỉnh kế hoạch triển khai các DA phát triển quỹ đất bảo đảm phù hợp với tình hình thị trường, khả năng cân đối vốn; phấn đấu thu vượt chỉ tiêu dự toán thu tiền SDĐ năm 2024 của HĐND tỉnh giao.
 
Phối hợp với các sở, ngành liên quan và tổ thu nợ, tổ xử lý nợ tiếp tục đôn đốc thu nợ gắn với hoàn thiện phương án xử lý nợ để báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua và thực hiện, tiến tới đề nghị giải thể Quỹ đầu tư địa phương theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tập trung tham mưu UBND tỉnh, HĐQL quỹ hoàn thiện thế chế quản lý theo quy định của Luật Đất đai 2024 và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan về quản lý, sử dụng Quỹ PTĐ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chuyển đổi số gắn với sắp xếp, bố trí chuyển đổi vị trí công tác cán bộ theo đúng quy định và kế hoạch đã ban hành...
 Theo nguồn QBĐT