Phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Quảng Bình

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Bình lớp 4 gồm 07 chủ đề: Thiên nhiên và con người tỉnh Quảng Bình; Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Danh tướng Lê Trực; Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống; Hò thuốc cá Minh Hóa; Quảng Bình Quan. Trong đó, mạnh nội dung “Địa phương em” của môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 được thực hiện và triển khai ở một số chủ đề như: “Thiên nhiên và con người tỉnh Quảng Bình” và “Danh tướng Lê Trực”.

Mỗi bài đọc đều có các hoạt động: Khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng. Với sự hướng dẫn của thầy cô, sự hỗ trợ của gia đình, các em sẽ tìm hiểu, thực hành, trãi nghiệm những điều thú vị ở địa phương mình. Từ đó học sinh vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày, thực hiện những việc làm hữu ích với bản thân, gia đình, quê hương…

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả sử dụng tài liệu được phê duyệt trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/9/2023.

 Theo QuangBinh Portal