Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Thuận Hòa, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch

Ngày 09/11/2019, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân - dân” năm 2019 ở khu dân cư thôn Thuận Hòa, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, UBND huyện Quảng Trạch...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho thôn Thuận Hòa

Khu dân cư thôn Thuận Hòa có 181 hộ với 720 khẩu, trong đó 165 hộ dân theo đạo Thiên chúa. Thời gian qua, bà con lương giáo sống hòa thuận, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban Công tác Mặt trận thôn, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định; đời sống kinh tế của Nhân dân được cải thiện. Đến nay, toàn thôn chỉ còn 15 hộ nghèo (07 hộ thoát nghèo so với đầu năm 2019); thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước tính là 30 triệu đồng/năm.

Phát biểu với Nhân dân và cán bộ khu dân cư thôn Thuận Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua. đồng thời mong muốn cấp ủy, mặt trận khu dân cư tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống, tăng hộ khá, giảm hộ nghèo; phát huy hiệu quả, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp với Hội đồng Mục vụ Giáo họ trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua… Đồng chí khẳng định “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân - dân” năm 2019 là dịp để khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và ý thức cộng đồng, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Thuận Hòa ngày càng phát triển.

 Theo QuangBinh Portal