Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Quang Binh Portal) - Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng, cung cấp 05 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 12/5/2020, trong đó có 02 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện, cấp tỉnh, gồm:
 
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Đến ngày 19/5/2020, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tiếp nhận 138 hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho người lao động thuộc doanh nghiệp. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi thông tin do sai sót về mã đơn vị, mã số bảo hiểm xã hội… còn nhiều (hơn 100 hồ sơ của doanh nghiệp). Đặc biệt, có một số hồ sơ bị UBND cấp huyện từ chối, yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bổ sung hồ sơ giấy, có đóng dấu của doanh nghiệp và Bảo hiểm Xã hội, trong khi hồ sơ đã được doanh nghiệp và Bảo hiểm Xã hội ký số theo đúng quy định.

Để việc giải quyết các hồ sơ hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, ngày 20/5/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3951/VPCP-KSTT về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 19 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Theo QuangBinh Portal

Xem thêm