Huyện Quảng Ninh: Thông báo về việc giao quyền sử dụng đất ngang giá khởi điểm không thông qua hình thức đấu giá đợt 1 năm 2016

Ngày 11/3/2016 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh tổ chức giao đất ngang giá khởi điểm đối với các thửa đất đã có quyết định phê duyệt và đã đấu giá năm 2014, năm 2015 nhưng không có khách hàng tham gia tại 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Ninh như sau:

1. Khu dân cư thị trấn Quán Hàu: 126 thửa, giá từ 202,99 triệu đồng đến 480,64 triệu đồng/thửa.

2. Xã Vạn Ninh: 175 thửa, giá từ 19 triệu đồng đến 200 triệu đồng/thửa.

3. Xã Gia Ninh: 40 thửa, giá từ 96 triệu đồng đến 157,6 triệu đồng/thửa.

4. Xã Hàm Ninh: 25 thửa, giá từ 39,34 triệu đồng đến 54,73 triệu đồng/thửa.

5. Xã Hiền Ninh:29 thửa; giá từ 20 triệu đồng đến 128 triệu đồng/thửa.

6. Xã Lương Ninh: 24 thửa, giá từ 100 triệu đồng đến 269 triệu đồng/thửa.

7. Xã Võ Ninh: 01 thửa, giá 116,6 triệu đồng.

8. Xã Duy Ninh: 03 thửa, giá từ 23 triệu đồng đến 28 triệu đồng/thửa.

Phụ lục chi tiết các thửa đất giao quyền sử dụng đất ngang giá khởi điểm xem tại đây: Phụ lục 1 Phụ lục 2 Phụ lục 3

- Vị trí, diện tích, giá khởi điểm từng thửa đất được niêm yết tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh và tại Trụ sở UBND các xã, thị trấn, khu vực có đất đưa ra giao đất ngang giá khởi điểm.

- Thời gian đăng ký và làm thủ tục giao quyền sử dụng đất: Kể từ ngày thông báo (11/3/2016).

- Ưu tiên người đăng ký trước.

- Tiền cọc đặt trước: Nộp 15% gái khởi điểm của từng thửa đất

- Địa điểm nộp hồ sơ giao đất: Tại trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh

- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh. Điện thoại: 052.3910460 và UBND các xã, thị trấn có đất đưa ra giao ngang giá khởi điểm.

Xem thêm