Thông báo bán đấu giá QSD đất ở đợt 3 năm 2016 tại dự án khu ở mới Bàu Đưng, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đợt 3 năm 2016 tại dự án khu ở mới Bàu Đưng, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh như sau:

- Tổng số thửa đất đưa ra bán đấu giá: 135 thửa; diện tích 237 m2 đến 266 m2/thửa; giá khởi điểm từ 39,4 triệu đồng đến 47,7 triệu đồng/thửa;

- Thời hạn tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/5/2016 đến 10h ngày 17/6/2016;

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8h ngày 20/6/2016;

- Tiền đặt trước: Nộp 15% giá khởi điểm của từng thửa đất;

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu đất: Tại trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, điện thoại 0523.910.460 và UBND xã Vạn Ninh.

Ban Biên tập Website Quỹ PTĐ tỉnh

Xem thêm