Thông báo về việc giao đất không thông qua đấu giá các lô đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có người tham gia thuộc khu đô thị Sa Động, khuôn viên trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới, dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Tây đường 36 mét, thà

Thông báo về việc giao đất không thông qua đấu giá các lô đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có người tham gia thuộc khu đô thị Sa Động, khuôn viên trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới, dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Tây đường 36 mét, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tải thông báo

Xem thêm