Thông báo về việc giao đất không thông qua đấu giá các lô đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có khách hàng tham gia thuộc Dự án tạo quỹ đất khu dân cư Tỉnh lộ 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Thông báo về việc giao đất không thông qua đấu giá các lô đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có khách hàng tham gia thuộc Dự án tạo quỹ đất khu dân cư Tỉnh lộ 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Thông báo xem tại đây

Phụ lục chi tiết xem tại đây

Để biết thêm chi tiết về thông tin các lô đất và xem bản đồ quy hoạch của dự án, có thể truy cập và tìm kiếm ở Mục thông tin thị trường bất động sản Quảng Bình, Trang TTĐT Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm