Ban chỉ đạo "TDĐKXDĐSVH" thành phố Đồng Hới kiểm tra việc thực hiện xây dựng "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2014" với Quỹ phát triển đất tỉnh

(Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình) - Sáng ngày 27/11/2014, Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) thành phố Đồng Hới đã có buổi làm việc với Quỹ phát triển đất tỉnh để kiểm tra việc thực hiện xây dựng "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" năm 2014.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo. Đại diện cơ quan Quỹ phát triển đất có đồng chí Hoàng Ngọc Hòa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ; đồng chí Từ Ngọc Quý - Phó Giám đốc, chủ tịch công đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga, Bí thư Đoàn thanh niên và các thành viên liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo Quỹ, đồng chí Từ Ngọc Quý đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện công tác xây dựng "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" năm 2014 của Quỹ phát triển đất tỉnh. Sau khi nghe các thành viên, đại diện lãnh đạo Quỹ trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Trưởng Đoàn đã ghi nhận và đánh giá tích cực về sự chuẩn bị của cơ quan Quỹ, hồ sơ đầy đủ, báo cáo rõ ràng những kết quả mà cơ quan Quỹ đã chủ động thực hiện nhằm xây dựng cơ quan đạt chuẩn về văn hóa.

Cụ thể, cơ quan Qũy tuy mới đi vào hoạt động nhưng đã thành lập được Ban chỉ đạo và xây dựng Quy chế để thực hiện "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở…; sớm thành lập và kịp thời đưa các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Lực lượng dân quân tự vệ…vào hoạt động, nhằm ổn định hệ thống tổ chức bộ máy; Góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, đã động viên cán bộ nhân viên (CBNV) cơ quan Quỹ vượt qua khó khăn, vươn lên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả năm 2014, Quỹ đã tham mưu bố trí, giải ngân thực hiện đầu tư các dự án tạo quỹ đất đưa vào đấu giá thu tiền sử dụng đất đạt 526 tỷ đồng/Kế hoạch 400 tỷ, vượt 42%. Ngoài ra, đã cử trên 85% cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; 100% CBNV không vi phạm pháp luật, 100% CBNV đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; tham gia đầy đủ các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do Khối Kinh tế-Tài chính tổ chức; hưởng ứng tích cực các hoạt động an sinh xã hội, như đóng góp ủng hộ Ngày vì người nghèo, các Quỹ nhân đạo, từ thiện của Tỉnh… Đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" tại Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch thì cơ quan Quỹ đã đạt được và cũng đã đảm bảo hồ sơ, trình tự, thủ tục để xét công nhận. Do vậy, Ban chỉ đạo sẽ tổng hợp để thống nhất báo cáo UBND thành phố Đồng Hới xem xét công nhận Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình là "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" năm 2014.

 Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Ban chỉ đạo yêu cầu trong thời gian tới cơ quan Quỹ cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa trên tất cả các mặt, các tiêu chí; nhất là quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, các thiết chế cần thiết để phát triển đời sống văn hóa cho CBNV cơ quan. Đồng thời, tham gia góp ý, bổ sung vào báo cáo các nội dung mà qua kiểm tra các thành viên Ban chỉ đạo đã có trao đổi, tham gia góp ý (như vấn đề CBNV và gia đình trong cơ quan tuy đã thực hiện tốt các phong trào do thành phố, xã, phường phát động. Cụ thể: xây dựng khu phố đoàn kết văn minh, tuyến phố xanh, sạch, đẹp; giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội; chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài; bảo vệ môi trường sinh thái, các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; Đóng góp hỗ trợ thiết thực các hoạt động an sinh xã hội của cộng đồng, tổ dân phố, khu dân cư song trong báo cáo chưa được đề cập rõ). Đặc biệt, năm 2015, khi cơ quan Quỹ xây dựng trụ sở làm việc cần chú ý thiết kế cảnh quan hợp lý, tạo không gian xanh và cần xây dựng để có sân chơi thể thao…nhằm đáp ứng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV.

Thay mặt cơ quan Quỹ, đồng chí Giám đốc đã chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ với những ý kiến góp ý chân thành của Ban chỉ đạo để hoàn thiện báo cáo; Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng thực hiện Quỹ luôn đạt chuẩn cơ quan văn hóa và mong nhận được sự quan tâm kiểm tra, giám sát, giúp đỡ thường xuyên hơn của UBND thành phố và Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH thành phố trong thời gian đến./.

Ban Biên tập Website Quỹ PTĐ tỉnh