Đại hội Công đoàn cơ sở Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 05/5/2023, Quỹ phát triển đất tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Từ Ngọc Quý, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ và đồng chí Ngô Thị Mỹ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Quỹ phát triển đất.

 

       Đại hội Công đoàn cơ sở Quỹ phát triển đất (QPTĐ) nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá các phong trào, hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

       Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn QPTĐ tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2017 - 2023, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ cũng như đời sống sinh hoạt đoàn viên công đoàn. Vượt qua mọi khó khăn, đoàn viên công đoàn Quỹ phát triển đất luôn chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và luôn có ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                          

      Trong nhiệm kỳ qua hoạt động của Công đoàn đơn vị luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của Lãnh đạo đơn vị cùng sự quan tâm của Công đoàn viên chức tỉnh, theo đó, các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2017 -2023 đều hoàn thành tốt; luôn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Ngoài ra, Công đoàn đơn vị tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia trao đổi học tập kinh nghiệm với các Quỹ PTĐ, Quỹ đầu tư phát triển trên cả nước.

      Là Công đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên ít (15 đoàn viên), trong đó tỷ lệ công đoàn nữ chiếm 73% nhưng nhiệm kỳ qua, Công đoàn QPTĐ đã tích cực tham gia giao lưu văn nghệ nhân ngày 8/3, 20/10, tham gia các phong trào, hội thi do Công đoàn cấp trên và các cấp, ngành phát động… đạt nhiều giải cao, tạo khí thế sôi nổi, đoàn kết giữa các đoàn viên Công đoàn . Ban Chấp hành công đoàn đã vận động cho đoàn viên tham gia các phong trào: Lao động giỏi, Phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, xây dựng cơ quan văn hóa và các phong trào khác. Hầu hết các đoàn viên công đoàn đều tham gia tích cực, nhiệt tình.

      Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới Đại hội đề ra, Công đoàn QPTĐ tiếp tục tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên nắm bắt kịp thời Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan; quán triệt đoàn viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, ý thức kỷ luật, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị; nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức công đoàn bộ phận trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua; làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt… Tham gia xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Các đại biểu dự Đại hội tham gia bỏ phiếu.

      Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCHCĐ QPTĐ nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn được BCHCĐ khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở QPTĐ nhiệm kỳ 2023-2028, BCHCĐ cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, bầu 01 Ủy viên BCHCĐ nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 01 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

       Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với 09 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028./.