Đoàn công tác Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam đến thăm và trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình.

(Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình) - Sáng 30/5/2014, Đoàn công tác Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam do đồng chí Giám đốc Nguyễn Tiến Thạch dẫn đoàn đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình.

Trong các tỉnh miền Trung, Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam là một đơn vị được thành lập sớm (năm 2009) và có nhiều kinh nghiệm hoạt động khá hiệu quả. Ngoài sử dụng vốn điều lệ (100 tỷ đồng) để đầu tư, cho vay. Từ năm 2011 đến nay Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam đã huy động được nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) qua kênh quản lý của Ban Quản lý dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Bộ Tài chính với số vốn đã cam kết cho vay là 257 tỷ đồng (chiếm 37,5%) trên tổng mức vốn đầu tư của 07 dự án là 684 tỷ đồng (Gồm các Dự án: Dự án ký túc xá sinh viên, trường phổ thông, chợ, bệnh viện; dự án nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Hội An và dự án xây dựng kết cấu hạ tầng...). Đây là nguồn vốn thuộc dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương để cải thiện tính hiệu quả của hệ thống các Quỹ đầu tư phát triển địa phương nhằm đạt chuẩn trong huy động tài trợ từ khu vực tư nhân để đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, cải thiện năng lực tài chính, kỹ thuật, năng lực quản lý an toàn xã hội và môi trường thông qua việc cấp các khoản tín dụng để hỗ trợ cho các dự án phát triển ở địa phương. Đối với tỉnh ta nếu tiếp cận được nguồn vốn này thì hết sức có ý nghĩa.

Đối với Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình được UBND tỉnh giao nhiệm vụ nhận ủy thác quản lý Quỹ đầu tư địa phương và đang phối hợp các cơ quan liên quan, xem xét sớm xây dựng Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình theo đúng quy định của Chính phủ. Do đó, việc tăng cường mối quan hệ công tác giữa Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình với Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Quỹ phát triển đất của các tỉnh trong khu vực miền Trung và cả nước sẽ góp phần tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghiệp vụ để nghiên cứu, học tập và vận dụng cách làm hay, mô hình tốt vào tổ chức quản lý hoạt động các Quỹ mà tỉnh giao cho cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình quản lý;  đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả bền vững.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam tặng bức tranh thêu Chùa Cầu thành phố Hội An – Di sản văn hóa thế giới, tặng cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình. Thay mặt cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình, đồng chí Giám đốc bày tỏ cảm ơn Đoàn đã đến thăm, làm việc và mong muốn quan hệ 02 Quỹ ngày càng gắn bó hơn vì trách nhiệm xây dựng 02 đơn vị ngày càng phát triển.

Ban Biên tập Website Quỹ phát triển đất