Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tham gia huấn luyện tự vệ năm 2014

(Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình) - Ngày 21/7/2014, đơn vị tự vệ cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2014 cùng cụm các đơn vị Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Nông Nghiệp tỉnh và Chi cục Thú y.

Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Thượng tá Hoàng Sơn Hải, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự Thành phố Đồng Hới, các đồng chí trong Ban tham mưu, đại diện lãnh đạo 3 đơn vị cùng các đồng chí DQTV trong lực lượng tự vệ Cụm.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc huấn luyện, đồng chí Thượng tá Hoàng Sơn Hải, Phó Chỉ huy trưởng đã đánh giá cao công tác huấn luyện dân quân tự vệ trong các năm trước đây của các đơn vị. Tuy nhiên trong tình hình quốc tế, khu vực có nhiều biến động phức tạp, đòi hỏi các chiến sĩ phải nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, trang bị kiến thức về quốc phòng an ninh; đồng thời giao nhiệm vụ cho các chiến sỹ chú trọng công tác huấn luyện kỳ này phải phấn đấu để đạt kết quả cao hơn, đặc biệt là huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Quá trình huấn luyện không được vi phạm kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trong đợt huấn luyện dân quân năm 2014.

Đ/c Thượng tá Hoàng Sơn Hải, Phó Chỉ huy trưởng phát biểu tại lễ khai mạc

Tại buổi lễ, đồng chí Từ Ngọc Quý, Tự vệ trưởng Tiểu đội tự vệ cơ quan Quỹ phát triển đất đại diện lãnh đạo 3 đơn vị đã giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia huấn kuyện DQTV đó là: Chấp hành nghiêm túc nội quy học tập tại hội trường và huấn luyện trên thao trường. Chú trọng rèn luyện kỷ luật quân đội, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Ngoài việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong đợt huấn luyện trên thao trường đồng chí cũng yêu cầu các chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực huấn luyện. Đồng thời Đồng chí cũng trân trọng đề nghị BCH tự vệ của 03 đơn vị tích cực theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ và động viên các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện và đề nghị các đồng chí trong BCHQS thành phố tạo điều kiện để các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện đề ra.

Đ/c Từ Ngọc Quý, Tự vệ trưởng Tiểu đội tự vệ cơ quan Quỹ phát triển đất đại diện lãnh đạo 3 đơn vị phát biểu tại lễ khai mạc

Khóa huấn luyện sẽ diễn ra trong 7 ngày với hai nội dung chính là Giáo dục Chính trị và Huấn luyện Quân sự. Các đồng chí DQTV sẽ được lĩnh hội những nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự; Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay cũng như về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Nội dung huấn luyện quân sự theo chương trình chuẩn quy định đối với lực lượng tự vệ khối các cơ quan Hành chính sự nghiệp.

Sau thời gian huấn luyện, các chiến sỹ được hướng dẫn ôn luyện và kiểm tra về kỹ thuật bắn súng theo kế hoạch huấn luyện.

Ban biên tập Website Quỹ phát triển đất