Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-QPTĐ ngày 26/10/2018 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức Quỹ phát triển đất tỉnh đã tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018; Nay, thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018 của cơ quan Quỹ phát triển đất.

Xem Thông báo (có bảng chi tiết kèm theo) tại đây.

Xem thêm